talentontwikkeling

Van oudsher heeft de fanfare een sociaal-culturele missie: kinderen en volwassenen laagdrempelig instrumentaal onderwijs bieden. Daarbij werden vaak ook de instrumenten beschikbaar gesteld. Veel professionele musici genoten hun eerste muzieklessen in een fanfare of harmonie. Wij voelen ons nog steeds verantwoordelijk voor talentontwikkeling van amateurmusici en voor het toegankelijk maken van de muziekwereld. De manier waarop we dat doen is meegegaan in de ontwikkelingen van de vereniging. Aanvankelijk muziekonderwijs bieden aan kinderen is tegenwoordig organisatorisch niet haalbaar. Er zijn in Utrecht andere verenigingen of instellingen die dit bieden.

Wij werken wel graag samen met ieder die blaasmuziek, een fanfare of de instrumenten daarvan wil introduceren op scholen of op andere plekken (eerder hebben we samen gewerkt met Muziek in de Wijk en met het nieuwe festival voor kinderen en hun ouders Fonkeltoon). Nog steeds bieden we onze leden van jong tot oud passende instrumenten aan en de fanfare draagt zorg voor het onderhoud daarvan. Onze leden hebben grote behoefte aan talentontwikkeling en instrumentbeheersing, daarom gaan we van tijd tot tijd op concours. Maar talentontwikkeling zien we ook breder, onze leden brengen we met veel meer in aanraking: samenwerking met andere kunstdisciplines, met artistieke professionals en met andere muziekculturen. Ook hebben we plannen om nieuw Utrechts talent (jong, oud, net in Nederland etc.) een podium te bieden en samen met ons op te laten treden in een jaarlijks concert.