contact

Wil je samenwerken met het Zuilens Fanfare Corps of wil je meer informatie over het het Zuilens Fanfare Corps? Neem dan contact op met de contactpersoon van het ZFC:

Brigitte Witjes

info@zfc-utrecht.nl


Bestuur

  • Voorzitter: Niek Lemans
  • Secretaris: Brigitte Witjes
  • Penningmeester: Harma de Boer
  • Commissaris: Gerard Koning
  • Commissaris: Sigrid van der Veen 

Het ZFC vindt het verfrissend en verrijkend om bestuursleden van 'buiten de vereniging' te hebben. Mocht je hierin interesse hebben of hierover meer willen weten, neem dan contact met ons op. We verkennen graag de mogelijkheden!

Privacybeleid

Via deze link vind je ons privacybeleid.

Veilig klimaat en Vertrouwenscontactpersoon

Het ZFC streeft naar een sociaal veilig klimaat en een goede sfeer binnen de vereniging voor leden, dirigent, publiek en samenwerkingspartners. Wanneer je een klacht of melding hebt omdat je ongewenste omgangsvormen meemaakt of waarneemt, kun je je tot het bestuur wenden, maar in elk geval altijd ook tot een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is binnen de vereniging het eerste, laagdrempelige aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, en hier met iemand in vertrouwen over wil praten.

De VCP biedt een luisterend oor en is goed op de hoogte van de eigen rol. De VCP geeft advies, helpt bij het zoeken naar oplossingen en kan doorverwijzen naar geschikte hulp of klachtadres. De VCP is goed op de hoogte van de wegen die er zijn om deze hulp te krijgen en zal indien gewenst hierbij kunnen begeleiden. De VCP's bij het ZFC hebben een deskundigheidstraining gevolgd en zijn gecertificeerd voor deze rol.

De VCP wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een periode van 4 jaar. Je kunt de VCP bereiken via app, telefoon, mail of door ze voor of na de repetitie aan te spreken. Wat er besproken wordt, is en blijft te allen tijde vertrouwelijk.

Op de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2023 zijn voor 4 jaar benoemd als VCP bij het ZFC:

  • Isabeau Stoutjesdijk 
  • Vincent van der Helm