Terug naar overzicht nieuwsberichten

Wisseling voorzitterschap

28-11-2023

Na 10 jaar heeft voorzitter Maria Wüst het stokje overgedragen aan bestuurslid Niek Lemans. Maria is van grote betekenis geweest voor de artistieke lijn en de positionering van de fanfare in het Utrechtse culturele veld. Thijs Hazeleger, destijds artistiek leider, heeft Maria aangetrokken vanwege haar grote netwerk binnen de cultuursector. Wij zijn blij dat Maria als adviseur en coach voor onze artistieke commissie aanblijft en we zo toegang houden tot haar kennis en netwerk.

En Niek Lemans neemt dus het stokje over! Niek: "Als voorzitter van het ZFC ben ik graag de aanjager om ons als orkest en vereniging te blijven ontwikkelen. Gelukkig hebben we een goede organisatie door middel van een taakjesstructuur en weten de meesten wat van hen verwacht wordt om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Mijn taak is om die motor te laten blijven lopen door in een vroeg stadium activiteiten te signaleren en die te beleggen. De resultaten die hieruit volgen, leveren mij veel energie op. Ik hoop die energie en enthousiasme te kunnen overbrengen."